sanna arnfjorden wadström vd

Fortsatt optimism bland underleverantörerna

I februari presenterade Sinf Underleverantörsbarometern för fjärde kvartalet 2021. Sista kvartalet för 2021 visade på fortsatt optimism, 57 procent uppgav att de ökat omsättningen under kvartal fyra.  Underleverantörerna räknade dock med sjunkande omsättning och lägre siffror på sista raden på grund av elpriserna. Positivt och historiskt är att det inte planerades några uppsägningar. Man är fortsatt optimistisk.

Underleverantörerna anser att vi är mitt i en högkonjunktur och tror att den varar i vart fall till slutet av året. Det är positiva siffror, 57 procent uppger också att de under kvartal fyra har ökat omsättningen, det är en försiktig ökning sedan kvartal tre. Det är tydligt att pandemin har satt sina spår. Vissa regioner och branscher tar sig snabbare ur krisen än andra, vilket visar sig tydligt i omsättningsförändring och orderingång.

– Siffrorna är positiva med viss avmattning säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström och fortsätter. Den digitala omställningen fortsätter, 35 procent uppger att digitala möten är deras främsta försäljningskanal. Spännande är att vissa branscher som tidigare haft utmaningar med lönsamhet ser ut att ha hittat möjligheter i krisen. Vi ser en stor förmåga till omställning i krisens snabba kast vilket är en styrka hos Svenska Underleverantörer. Dock hotas lönsamheten av de ökade elpriserna fortsätter hon.

Så många som 74 procent av underleverantörerna är drabbade av högre elpriser. Endast 44 procent har fast pris på el och 43 procent uppger också att omsättningen sjunker och påverkas med 10% eller mer till följd av de höga elpriserna. Hela 73 procent av företagen uppger att de höga elpriserna kommer att visa sig på sista raden.

– Någon företagare uppger att elpriserna kommer innebära en förlust på en halv miljon kronor. Elförsörjningen och elpriserna är också den viktigaste frågan inför valet enligt underleverantörerna, bland annat en orimlig elområdesindelning. Små och medelstora företag har fått chockhöjningar, uppger Sanna Arnfjorden Wadström, vilket i rådande situation är orimligt då de samtidigt har att hantera såväl materialbristen som följdverkningar av Corona.

Det är fortsatt höga siffror gällande materialbristen, 79 procent av företagen har fortsatta problem med att få tag i material. Trots det ser vi en optimism hos företagen och de fortsätter att öka. Vi ser inte längre de exceptionella neddragningarna på personalsidan. 29 procent av företagen vill utöka personalstyrkan, fortfarande är det främst operatörer inom produktion som söks, med produktionsledning som god tvåa. Uppsägningar lyser nu helt med sin frånvaro för första gången detta år och för första gången sedan mätningen påbörjades.

– Samtidigt har hela 62 procent av företagen utmaningar att hitta utbildad personal. Hela 43 procent behöver maskinoperatörer men behovet har även utvidgats då 20 procent behöver arbetskraft inom produktionsledning. Det är en fördubbling mot tidigare år och en viktig signal till våra politiker. Vi måste få till ett större inflöde av arbetskraft till industrin för att ta tillvara industrins utveckling framåt. Det finns en stor potential säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Vissa branscher är relativt opåverkade men de flesta har stora svängningar. Branscher som är starka är företag i Västra Götaland, där branscher som plast och verktyg har hämtat sig starkare än landet i stort. Medan vissa andra branscher fått sämre lönsamhet och dessa har också en lägre ställd förväntan framåt.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk