Car,Fueling,At,Gas,Station.,Refuel,Fill,Up,With,Petrol

Förslag om sänkt drivmedelsskatt

Finansdepartementet har föreslagit en tillfällig sänkning av skatten på bensin och diesel med motsvarande en krona per liter vid pump. Dessutom föreslås slopad koldioxidskatt på bränsle som används i kraftvärme- och värmeverk.

En tillfällig sänkning av energiskatten på bensin och diesel föreslås under tre år. Skatten sänks med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från den 1 januari 2023 med gällande indexeringsreglering. Det innebär att priset vid pump sänks med en krona per liter inklusive moms.

Finansdepartementet skriver också att Rysslands invasion av Ukraina och agerande på energimarknaden kraftigt ändrat förutsättningarna för den europeiska elmarknaden. Därför föreslås att koldioxidskatten slopas på bränsle i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem, med syfte att stimulera ökad elproduktion i Sverige.

Båda förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk