ifmetall

Förbundsjuristen var inte jurist

Förbundsjuristen på IF Metall var ledig med lön under två år för att ta juristexamen. Han läste drygt en termin juridik på Mälardalens högskola och har sammanlagt högskolepoäng motsvarande knappt två terminer. Han har nu stängts av tills vidare.

Dagens Arbete, som IF Metall är delägare i, har granskat IF Metalls förbundsjurist. De konstaterar att han felaktigt hävdat att han är färdig jurist. Dessutom har han haft sidouppdrag som kan strida mot förbundets uppförandekod och är i en långdragen affärskonflikt som nu ligger hos Kronofogden.

Förbundsjuristen har varit central i IF Metall. Han har varit aktiv i en rad stora rättstvister, deltagit i förhandlingar med arbetsgivaren och har dessutom varit expert i den statliga utredningen om korttidsarbete.

Förbundssekreteraren Martin Gunnarsson uppger att IF Metall kommer att gå till botten med detta. De ska starta en utredning med hjälp av en extern part.

Förbundsjuristen har kvar sin anställning på förbundet, men är avstängd från sin nuvarande befattning.

-I det normala fallet ska genomförd utbildning styrkas och det är svårt att förstå att inte IF Metall haft kännedom om förbundsjuristens akademiska bakgrund, säger Magnus Lindström, chefsjurist på Sinf. Åtminstone borde två år av förbundet betald utbildning ha föranlett förbundet att begära in studieresultaten. Övriga delar i granskningen är lite svårare för arbetsgivaren att få kännedom om, men förbundsjuristen borde i dessa delar ha underrättat arbetsgivaren, avslutar Magnus Lindström.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk