Sick,Woman,With,Headache,Sitting,Under,The,Blanket.,Sick,Woman

Förändringar i sjukförsäkringen från 1 februari

Från och med 1 februari sker några förändringar i sjukförsäkringen. Det blir bland annat lättare med sjukpenning för behovsanställda och en ökad flexibilitet för den som behöver vård en längre tid.

Förändringar som trädde i kraft 1 februari:

1. Personer som har behov av en längre tids vård ska kunna få sjukpenning även efter dag 365, om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagars sjukskrivning.

2. Ökad flexibilitet att arbeta deltid för den som är deltidssjukskriven. I stället för att arbeta ett visst antal timmar varje dag kan arbetstiden fördelas på ett sätt som skapar bäst förutsättningar för att återgå i arbete.

3. Behovsanställda (personer med olika former av tidsbegränsade anställningar) ska få sin sjukskrivning och sjukpenning bedömd mot just det arbete man kallas in för att utföra till och med dag 90 i sjukperioden, inte mot vilket jobb som helst på arbetsmarknaden.

4. Särskilda regler för äldre som har sjukpenning införs. Personer som är 62 år och äldre ska få sin arbetsförmåga bedömd hos den befintliga arbetsgivaren och inte prövas mot hela arbetsmarknaden. Syftet är att människor nära pensionen ska slippa ställa om till nytt jobb.

 

Sick,Woman,With,Headache,Sitting,Under,The,Blanket.,Sick,Woman

Förändringar i sjukförsäkringen från 1 februari

Från och med 1 februari sker några förändringar i sjukförsäkringen. Det blir bland annat lättare med sjukpenning för behovsanställda och en ökad flexibilitet för den som behöver vård en längre tid.

Förändringar som trädde i kraft 1 februari:

1. Personer som har behov av en längre tids vård ska kunna få sjukpenning även efter dag 365, om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagars sjukskrivning.

2. Ökad flexibilitet att arbeta deltid för den som är deltidssjukskriven. I stället för att arbeta ett visst antal timmar varje dag kan arbetstiden fördelas på ett sätt som skapar bäst förutsättningar för att återgå i arbete.

3. Behovsanställda (personer med olika former av tidsbegränsade anställningar) ska få sin sjukskrivning och sjukpenning bedömd mot just det arbete man kallas in för att utföra till och med dag 90 i sjukperioden, inte mot vilket jobb som helst på arbetsmarknaden.

4. Särskilda regler för äldre som har sjukpenning införs. Personer som är 62 år och äldre ska få sin arbetsförmåga bedömd hos den befintliga arbetsgivaren och inte prövas mot hela arbetsmarknaden. Syftet är att människor nära pensionen ska slippa ställa om till nytt jobb.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk