Record,Heat,Emission,At,The,Chimney,Of,Energy,Station,With

Fallbeskrivningar om energieffektivisering

De flesta tillverkande företag har energitjuvar som är möjliga att åtgärda, ofta med ganska enkla medel och överraskande mycket. Vi kan dela konkreta fallbeskrivningar.

Almis digitaliseringsprojekt Inkomst 4.0 har under en tid arbetat med energieffektivisering och funnit att det är möjligt att reducera elkostnader överraskande mycket.

Sinf har nöjet att dela de första fallstudierna i projektet. Detta delprojekt är i ett tidigt stadie, men projektledarens bedömning är att information och råd måste delas omedelbar.

Projektet är för närvarande riktat till tillverkande företag. Om du är intresserad av att delta kan du läsa mer om hur det går till och hur du anmäler dig via länken nedan.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk