Justice,And,Law,Concept.male,Judge,In,A,Courtroom,With,The

EU godkänner att det förstärkta omställningsstödet utökas med fem månader

Sveriges ansökan om att utöka det förstärkta omställningsstödet med månaderna maj-september 2021 har godkänts av EU-kommissionen. Stödet har ett högre takbelopp jämfört med det ordinarie omställningsstödet och riktar sig till företag som påverkats hårt av vissa restriktioner under pandemin. I beslutet från EU-kommissionen har de även gett tillåtelse till att förlänga ansökningstiden för stödperioder mellan augusti 2020 och april 2021.

I och med detta kan regeringen besluta en förordning så att företag kan ansöka om stödet. Detta avses att göras inom kort.

Villkoren för stödet är i huvudsak desamma som tidigare perioder:

  • Företaget ska ha tappat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande period 2019.
  • Därutöver ska ett omsättningstapp på minst 25 procent vara en följd av särskilt utpekade restriktioner (förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med visst antal deltagare, det tillfälliga inreseförbudet till Sverige, UD:s reserekommendationer eller begränsningen av serveringsställens öppettider).
  • Varje månad under perioden maj–september 2021 är en individuell stödperiod.
  • Storleken på stödet beräknas som en andel av företagets fasta kostnader. Andelen som ersätts avgörs av hur stort procentuellt omsättningstapp som beror på de utpekade restriktionerna.
  • Ett företag kan få som mest 40 miljoner kronor i stöd per månad.
  • Har företaget fått annat stöd för samma förlorad omsättning eller fasta kostnader, t.ex. det ordinarie omställningsstödet för motsvarande period, ska sådant stöd avräknas.

Handläggande myndighet är Skatteverket.

För det förstärkta omställningsstödets perioder mellan augusti 2020 och april 2021 går ansökningstiden enligt nuvarande regler ut den 31 oktober 2021. Kommissionen har i sitt beslut även godkänt att ansökningstiden för dessa perioder förlängs till och med den 30 december 2021. Regeringen avser att besluta om förlängd ansökningstid i samband med beslutet om att utöka stödet med de ytterligare månaderna.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk