Vintage,Color,Of,Health,Care,Costs.,Stethoscope,And,Calculator,Symbol

Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

Kompensationen för höga sjuklönekostnader kommer att upphöra vid utgången av 2024.

En arbetsgivare har idag rätt till kompensation för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger en viss fastställd andel av lönekostnaderna. Ersättningsbeloppet har betalats ut till arbetsgivarens skattekonto, utan någon föregående ansökan.

Regeringen föreslår att ersättningen för höga sjuklönekostnader ska upphävas. Bestämmelserna föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2024.

 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk