bokföringslagen

En modernare bokföringslag

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna kommit överens om att tillsätta en utredning som ska föreslå åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen.

Att Sverige har behållit kravet på arkivering i ursprunglig form så här länge ger upphov till en stor mängd onödig pappershantering. Eftersom den tekniska utvecklingen har gått framåt sedan bokföringslagen trädde i kraft finns det idag nya möjligheter att lagra och ha åtkomst till räkenskapsinformation elektroniskt, vilket skulle underlätta enormt för företagen.

För att förenkla för företagen är det angeläget att lagstiftningen på redovisningsområdet anpassas till den teknikutveckling som skett. En förändring av bokföringslagens regler skulle medföra betydande förenklingar för företagen, vilket ligger i linje med målsättningen om enklare företagande.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Källa: Regeringen

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk