Inför ansökan om stöd för korttidsarbete

Ekonomiskt stöd till fler enskilda företagare

Det omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som infördes under 2020 öppnade för ansökan på nytt den 2 mars med höjda stödnivåer, sänkt omsättningskrav och fler behöriga sökanden. Stödet förlängs till att omfatta även mars och april 2021.

Stödnivån har förstärkts från 75 till 90 procent av omsättningstappet från och med november-december 2020. Det gäller både stödet till enskilda näringsidkare och till handelsbolag.

Omsättningskravet för 2019 är fortsatt 200 000 kronor för stödperioden augusti-oktober 2020. Men från och med november 2020 sänks kravet till 180 000 kronor, för att fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet.

I samband med förlängningen av stödet kommer också de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att kunna ta del av det förlängda omsättningsstödet.

Stödet handläggs av länsstyrelserna.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk