A,Lot,Of,Cars,In,A,Rows.,Used,Car,Sales

Bilar kan krigsplaceras

Försvarsmakten kan besluta att ett fordon behövs för att öka den svenska försvarsförmågan. Fordon uttas, men äganderätten övergår inte till staten innan regeringen beslutat om höjd beredskap eller motsvarande.

Totalförsvaret, bestående av både militär och civil verksamhet, förbereder Sverige inför ett eventuellt krig. Vid höjd beredskap, inför en krigsfara eller om krig utbryter ökar totalförsvarets behov av fordon. Försvarsmakten kan då ta fordon i anspråk till hela totalförsvaret.

Försvarsmakten kan besluta att ett fordon behöver uttas för totalförsvarets behov, för att öka den svenska försvarsförmågan. Ett sådant beslut kan inte överklagas och gäller tre år åt gången. Det betalas inte heller ut någon ersättning under tiden fordonet är uttaget, utan bara vid förfogande.

Uttagsbesluten träder i kraft först då regeringen beslutar om höjd beredskap inför en krigsfara eller om ett krig utbryter. Fordonet kommer alltså inte att användas för övningar eller andra sammankomster i fredstid.

Med uttagsbesluten vet såväl totalförsvaret som privatperson eller företagare vad som gäller för deras fordon om det skulle bli höjd beredskap. Vid äganderätt övergår fordonet till staten och används av Totalförsvaret. Fordonet lämnas inte tillbaka till den ursprungliga ägaren, som istället får en ersättning motsvarande fordonets värde. Om det blir aktuellt att avlämna fordonet vid höjd beredskap så får ägaren ersättning för sina resor i samband med avlämnandet.

Ett fordon kan tas ut oavsett vem som äger det. Detta gäller även om bilen är leasad, ägandet av bilen övergår då från leasingbolaget till staten. Du som leasingtagare betalar för ditt fordon tills dess att du lämnar det på avlämningsplatsen.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk