Ulev Q1 2024

Det ljusnar - Underleverantörernas botten är nådd

Enligt Sinf:s Underleverantörsbarometer för Q1 2024 uppger över 80 procent av företagen fortsatt att vi befinner oss i en lågkonjunktur, men det ljusnar. Många har gott om produktionskapacitet, samtidigt som nästan 60 procent har svårigheter att hitta rätt kompetens. Undersökningen visar också att tre av tio företag drabbats av brott, där de IT-relaterade brotten står för 20 procent av fallen.

I Underleverantörsbarometern för Q1 2024 uppger 52 procent av de företag som upplever att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur, att de förväntar sig att den kommer att vända inom 6–12 månader. Det är en tydlig förskjutning från förra kvartalet då den största gruppen förväntade sig att det skulle pågå i 1 år eller mer. Nästan 60 procent av företagen har dock svårigheter att rekrytera rätt kompetens.

 - Kompetensbristen fortsätter vara en nyckelutmaning för företagen. Trots lågkonjunktur vill 20 procent anställa vilket är en liten uppgång sedan förra mätningen. En majoritet av företagen har gott om produktionskapacitet. Och leveranssäkerheten inom Sverige är hög, vilket ger möjligheter att lägga beställningar och få trygga leveranser. Det kommer vara värdefullt framåt, inte minst med tanke på NATO-inträdet och försvarsrelaterad och hållbarhetsinriktad produktion, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf, arbetsgivarorganisationen för industri och tjänsteföretagen.

Cyberbrotten närmare underleverantörerna

Siffrorna för första kvartalet 2024 visar att Jönköping är den region där flest underleverantörer har drabbats av brott. Här har 33 procent av företagen blivit utsatta, där ett av fem företag varit utsatta för IT-relaterade brott. Västra Götaland kommer därefter med 32 procent av företagen som blivit utsatta för brott, här uppger ett av fyra företag att de har drabbats av IT-relaterade brott.

 25 procent av företagen anser att det är svårt att skydda sig mot brott. Företagen uppger att de utsatts för falska mejl och meddelanden, bankbedrägerier och ransomware. Omfattningen av olika cyberbrott väntas stiga i takt med ökad digitalisering och hotet mot svenska intressen. Utöver dessa brott har närmare 40 procent drabbats av bluffakturor.

Digitala möten här för att stanna

Antalet fysiska säljmöten har minskat. Digitaliseringen har tagit rejält kliv framåt, 47 procent av mötena är nu digitala, vilket också påverkar det pågående hållbarhetsarbetet positivt.

-Underleverantörerna satsar på ökad försäljning för att skapa ökad beläggning och bättre lönsamhet. 14 procent av företagen vill anställa sälj och marknadspersonal. I lågkonjunkturen krävs mer arbete för att få varje order. Försiktigheten blir större och beslutsvägarna längre. Men nu levererar Underleverantörerna bättre siffror än de själva förväntar sig, vilket är ovanligt, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström och tillägger, “det finns ljus i tunneln”.

Barometern för kvartalet visar att:
– 52 procent uppger att lågkonjunkturen varar i 6–12 månader
– 31 procent uppger att de har ökad omsättning
– 23 procent uppger att de har ökad orderingång
– 27 procent uppger att lönsamheten har ökat
– 61 procent uppger att de har mer produktionskapacitet att erbjuda
– 58 procent uppger att de fortfarande har kompetensbrist.

Underleverantörsbarometern är en undersökning som genomförts sedan 2007. Varje kvartal mäts omsättningsförändring, förväntad orderingång, kompetensförsörjning och aktuella frågor hos svenska underleverantörer. Undersökningen har genomförts via enkäter under perioden 2024-01-02–24.

Är du också underleverantör och vill svara på barometern? Anmäl dig nedan.

Läs rapporten

 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk