sannamagnus5

Den största besvikelsen av alla arbetsrättsreformer i modern tid

Med citatet den ”Största reformen på arbetsmarknaden i modern tid” presenterade Arbetsmarknadsministern tillsammans med företrädare för samarbetspartierna, i januari den utredning om en reformerad arbetsrätt som Sinf idag lämnat sitt remissvar på.
– Det finns mycket kvar att önska av utredningen för att den ska betecknas som den största reformen på arbetsmarknaden i modern tid säger Sinfs Chefsförhandlare Magnus Lindström.

Utredningens förslag skiljer sig från sedvanligt lagstiftningsarbete eftersom den helt och hållet grundar sig på den partsöverenskommelse som Svensk Näringsliv med dyra kompromisser för arbetsgivarna förhandlade fram med PTK, IF Metall och Kommunal. Det är ytterst anmärkningsvärt att fristående arbetsgivarorganisationer helt och hållet lämnats vid sidan om i detta viktiga arbete.
– Att utan sedvanlig lagstiftningsprocess, med nyanserade överväganden, överföra en kollektivavtalslösning till lagstiftning ställer vi oss väldigt främmande inför. Att utredningen i en sådan situation dessutom avstår från att inhämta synpunkter från den del av arbetsmarknaden som befinner sig utanför den aktuella principöverenskommelsen är beklagligt, menar Magnus Lindström.

Visserligen har utredaren föreslagit att antalet undantag från turordningen utökas från 2 till 3 anställda och detta avsett storlek på företaget, men detta är lång ifrån det behov som våra små – och medelstora industri- och tjänsteföretag behöver för att säkra framtida kompetensbehov och därmed utvecklas.
– Vi välkomnar självklart en större frihet, men att gå från två till tre anställda gör en marginell skillnad. Vi ser ett enormt kompetensbehov både nu och i framtiden inom industrin och det borde för företag med fler än 20 anställda ges möjlighet att undanta i vart fall 15 procent av de anställda från turordningen för att säkra framtida kompetensbehov i företagen, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström.

Övriga ändringar är än mer av marginell betydelse och reglerna om att ändra från allmän visstidsanställning till särskild visstidsanställning är mer försvårande att hantera för arbetsgivare som redan idag har att hantera en omodern och komplicerad arbetsrätt. Att ändra begreppet saklig grund till sakliga skäl är enbart förvirrande och saknar helt och hållet betydelse för företagen.
– Förväntningarna var väldigt höga när man gick ut och sa att detta var den största reformen på arbetsmarknaden i modern tid. Det är beklagligt att det inte uppfyller förväntningarna och att representanter för en stor del av Sveriges företagare inte får vara med och påverka. Vi hoppas att detta inte är slutresultatet av någonting som kunde bli riktigt bra och göra förändring på riktigt för Sveriges företagare, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk