Bristen på kompetent personal – Största hotet för svenska underleverantörers tillväxt

PRESSMEDDELANDE
30 augusti 2018

Det ser fortfarande ljust ut för Sveriges underleverantörer. Orderingången är stabil och vart tredje företag planerar att anställa. Dock står vi kvar vid problemet; det saknas arbetskraft. Det visar Underleverantörsbarometern som i dag presenteras av Svensk Industriförening Sinf i Anderstorp.

– Problemet ser vi extra tydligt då vi har haft högkonjunktur under en längre tid, behovet av utbildad personal är en viktig del för fortsatt expansion, säger Joakim Norlén, VD för Svensk Industriförening Sinf.

Den återkommande frågan om bristande tillgång på utbildad arbetskraft anges nu som ett direkt hot mot underleverantörernas tillväxt. Det är hela 66 procent som ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem, vilket är högsta siffran sedan Sinf startade mätningarna 2007.

– Problemet med bristen på utbildad arbetskraft är något som vi tycker borde ligga högt upp på den nya regeringens agenda för att främja ett fortsatt expansivt Sverige, menar Joakim Norlén VD Svensk Industriförening Sinf.

När det gäller de största hindren mot företagens tillväxt toppar tillgång till kompetent personal, vilket 29 procent svarat. På mindre än två år har andelen företag som anger att de har problem att hitta kompetenta medarbetare ökat från 42 procent till 66 procent.

Trots problemet med utbildad personal råder det fortfarande full fart i underleverantörsindustrin, även om en avmattning i expansionstakten kan noteras. Företagens omsättningsförändring och den förväntade orderingången ligger på höga nivåer. Det är speciellt utmanande när företagen samtidigt ska klara av att automatisera och utnyttja digitaliseringen som ett bra verktyg för effektivisering och ökad expansion.

– Den upplevda bristen på utbildad arbetskraft är tyvärr den högsta sedan vi startade mätningarna. Däremot har orderingången ökat sedan föregående kvartal vilket tyder på att det fortfarande är fullt tryck hos underleverantörerna för att fortsätta möta behovet, menar Joakim Norlén VD Svensk Industriförening Sinf.

Underleverantörerna brottas fortsatt med långa betaltider, vilket också utgör ett hot mot en ökad expansionstakt.

– Vi kan glädjas åt att arbetet med rimliga betaltider har tagit stora steg framåt. Jag ser positivt på framtiden, säger Joakim Norlén, VD för Svensk Industriförening Sinf.

Ytterligare fakta från Underleverantörsbarometern:

54 procent av underleverantörerna har ökat sin omsättning andra kvartalet 2018 jämfört med 50 procent föregående kvartal.
50 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under tredje kvartalet 2018 vilket kan jämföras med 43 procent inför det andra kvartalet
66 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 58 procent i föregående års underleverantörsbarometern för Q2 2017 .
Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under andra kvartalet ökar från 26 procent till 31 procent. Andelen som planerar att säga upp har minskat från 8 procent föregående kvartal till 6 procent inför det tredje kvartalet.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Norlén, VD för Svensk Industriförening Sinf, telefon 070-683 89 28, joakim.norlen@sinf.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk