Bortre gränsen i sjukförsäkringen avskaffas

Regeln om en bortre gräns i sjukförsäkringen handlar om att rätten till sjukpenning som huvudregel upphör efter 2,5 års sjukskrivning. De nu gällande reglerna innebär att ordinarie sjukpenning (80 % av sjukpenninggrundande inkomst) som huvudregel kan betalas i 364 dagar (under en ramtid om 450 dagar). Därefter kan – också som huvudregel – förlängd sjukpenning (75 % av sjukpenninggrundande inkomst) utges under maximalt 550 dagar. Den sammanlagda tiden för ordinarie och förlängd sjukpenning blir därmed, i normalfallet, maximerad till 2,5 år.

Förändringen innebär att den bortre gränsen avskaffas. Detta medför att, liksom för närvarande, den ordinarie sjukpenningen (som huvudregel) kan betalas ut under 364 dagar (ramtid om 450 dagar) och att den förlängda sjukpenningen (sjukpenning på fortsättningsnivå) kan lämnas till den sjuke så länge som övriga förutsättningar för rätt till sjukpenning är uppfyllda.

Den nya regeln om förlängd sjukpenning träder i kraft den 1 februari 2016.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk