Viktig information för er som behöver korttidspermittera

Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnas

Måndagen en 29 mars öppnar Tillväxtverket för ansökan om stöd till korttidsarbete. Stödet kan sökas retroaktivt från den 1 december 2020 och utbetalningar till företag som fått sin ansökan beviljad beräknas starta under vecka 14.

Företag som söker stöd för hela perioden, december 2020-juni 2021, kommer att få stöd för sex månader utbetalt efter godkänd ansökan. Företagen gör sedan en avstämning i juli och söker, vid behov, stöd även för juni.

När ansökan öppnar är det även möjligt att söka ersättning för kompetensinsatser för permitterad personal, upp till 10 000 kronor per anställd. Arbetsgivaren står för 40 procent av kostnaden för kompetensinsatsen och staten står för 60 procent.

Permitteringsnivåer för stöd 2021

Månad Möjliga permitteringsnivåer Statens subvention
December 2020 20, 40, 60 procent 75 procent
Januari 2021 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
Februari 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
Mars 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
April 20, 40, 60, 80* procent 75* procent
Maj 20, 40, 60 procent 50 procent
Juni 20, 40, 60 procent 50 procent

*April månads permittering på upp till 80 procent och subvention på 75 procent av kostnaden är avhängigt lagändring med ikraftträdande 29 mars.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk