Viktig information för er som behöver korttidspermittera

Ansök om korttidsarbete före årsskiftet

Kom ihåg att lämna in era ansökningar före den 31 december i år. Det är den sista dagen att söka stöd enligt 2020 års villkor. Ansökningar därefter handläggs enligt reglerna för 2021. En ny lag som reglerar en förlängning av korttidsstödet väntas beslutas av riksdagen den 15 februari. Ansökan enligt de nya villkoren öppnar 5-8 veckor efter att lagen beslutats.

Under 2021 kommer det att vara möjligt för arbetsgivare som har permitterad personal att söka ersättning för kompetensinsatser för personal som är korttidspermitterade. Tillväxtverket kommer ta fram beskrivningar på vilka kostnader som ersätts nästa år. Intresserade företag kan påbörja dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare, med sikte på att sluta avtal mellan parterna om kompetensinsatser inför ansökan om ersättning. Åtgärden blir ett sätt att kunna nyttja den tid en arbetstagare är arbetsbefriad till att höja kompetensen hos såväl företaget som individen.

Tillväxtverket kommer att vara handläggande myndighet. Ersättningen söks i anslutning till ansökan om stöd vid korttidsarbete. I de flesta fall kommer maxbeloppet för ersättningen vara 10 000 kronor per arbetstagare, och i vissa fall kan det bli 20 000 kronor per arbetstagare.

Ansökan om ersättning har inte öppnat än.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk