sinf arbetsgivarorganisation

Allvarliga konsekvenser för företag i glesbyggd utan post

Oron över nedmonteringen av Postnord är stor i Jämtland Härjedalen. Försämringarna är extra allvarliga ur ett företagsperspektiv. En fungerande infrastruktur i form av internetuppkoppling, telefoni och post är helt avgörande för en bibehållen konkurrenskraft och för företag i hela landet. Tillgången till postservice kan vara en avgörande faktor som sätter stopp för såväl företagsetablering som fortsatt verksamhet.

Regeringen måste visa att statens fokus inte är Postnords verksamhetsutmaningar. Behovet av ett fungerande nationellt postväsende för fysiska paket och brev är fortfarande stort. Det är extra påtagligt i Jämtland Härjedalen där utbyggnaden av bredband och fiber fortfarande brister. Tillgången till fiber är 68 procent i tätort och 48 procent utanför tätort.

Regeringen ska nu sänka kravet på att inrikes brev delas ut inom två dagar, från tidigare 95 till 85 procent. Dessutom ska 97 procent av breven ha delats ut inom fyra påföljande arbetsdagar, vilket i praktiken innebär en veckas leveranstid. Tre procent står helt utan tidskrav för när brev ska ha delats ut skriver Östersundsposten.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk