Affärsmannaskap – ekonomi i lågkonjunktur

För många underleverantörer är det lågkonjunktur. Tittar man på Sinfs färska Underleverantörsbarometer så börjar det visserligen vända, men någon riktigt uppgång får vi tyvärr vänta på till 2014. I dåliga tider brukar man säga att goda råd är dyra, men så behöver det inte alls vara. Faktum är att andras passivitet och din aktivitet kan vara det som nyckeln till framgång i dåliga tider. Lite kreativt tänkande, med mål att hitta kostnadseffektiva aktiviteter, gör att det är nu du kan ta position inför framtiden. Dra dig inte för att ta hjälp med kreativiteten. Andra ögon på din verksamhet hittar det unika, det där som du själv inte ser. Se även till att inventera dina kontakter för att hitta dina nya och kanske oväntade vägar till framgång. De allra flesta företag har möjligheter, det viktiga är ett aktivt förhållningssätt och vilja att söka utveckling. Styrkan kommer när tänket är inriktat på utveckling, istället för bara på överlevnad.
Skär inte i allt

Att vara kostnadsmedveten är bra, men det får inte innebära att man bara skär för skärandets skull. Att använda ”osthyvelsprincipen”, dvs att skära lite över allt är heller inte den optimala lösningen. Gå igenom kostnaderna och försök dela in dem i nödvändiga, onödiga och goda kostnader. Ett exempel på nödvändiga kostnader är lokalkostnader, men behöver du hela ytan? Den del du inte behöver är en typ av onödig kostnad. Kan du hyra ut något på kortare eller längre tid? I dåliga tider är det vanligt att man skär ner på försäljnings- och marknadsföringskostnader. Det kan man säkert göra, men inte allt. Om orderingången är låg behövs insatser inom dessa områden. Hur ska du annars få fler order? Titta kritiskt på vad du behöver och vad som kan skapa intäkter för ditt företag eller som kan spara andra kostnader. Ett vanligt sätt att spara är t ex att ta bort konsulter. Värdera då behovet kontra kostnaden. Kan du få hjälp på annat sätt? Kanske behöver du skärpa till dina krav på de som ska leverera, dvs färre timmar med högre kvalitet eller allra helst resultatkrav. Kostnader som sparar andra kostnader eller som skapar affärer kan vi kalla för goda kostnader.
Bredda utbudet

Om orderingången på dina ordinarie produkter och tjänster minskar behöver du troligen bredda utbudet. Dina kunders skäl till minskat köp är sannolikt minskad efterfrågan från deras kunder. Då hjälper det inte hur mycket du sänker priset. Att sänka priset i lågkonjunktur är enkelt, problemet kommer i uppgång när du måste ”höja i fatt”. Finns det ingen efterfrågan inom ditt område måste du hitta nya marknader eller skapa marknader. Chansa inte med nya erbjudanden. Ta kontakt med befintliga och potentiella kunder. Skapa enkla möten där du är påläst om deras verksamhet och laddad med ”öppna” frågor, dvs hur, när, vilken osv. När du ställer den öppna fråga, dvs den som får kunden att berätta istället för att svara ja eller nej, öppnar du upp för kundens behov. Då kan du formulera träffsäkra erbjudanden. Är du bara i närheten kompetensmässigt så ta initiativ och föreslå en lösning. Sök även nya kombinationer i ditt erbjudande. Kanske tillsammans med en samarbetspartner, antingen för att hitta nya produkt-/tjänsteerbjudande eller för en ny finansieringsmodell.
Marknadsför dig smartare

Behöver man hålla igen på marknadsföringskonto kan man göra nästan samma aktiviteter som normalt, men kostnadseffektivare. Om din budget inte räcker till för mässdeltagande, besök mässan och boka dina möten i anslutning till events och seminarier. Om din budget inte rymmer annonsering, arbeta med din pressbearbetning. Du har säkert nyheter om produkter/tjänster, affärer, personal m m som är intressant. Om du har lågkonjunktur är det sannolikt att dina konkurrenter upplever samma sak och också har begränsade resurser. Titta på vilka aktörer, som du inte konkurrerar med direkt, och som du skulle kunna skapa unika erbjudanden tillsammans med Skapa aktiviteter gärna seminarier och informationsträffar där ni agerar tillsammans. Dubbla målgrupper, en större aktivitet och halva kostnaden. Leta reda på sammanhang där du kan synas på ett naturligt sätt. I flera av underleverantörsbranscherna finns det inköpsportaler där branschmedlemmar utan extra kostnader exponeras mot inköpschefer. Titta på t ex verktygsportalen.se, verkstadsportalen.se och plastportalen.se.
Hur ser det ut i ditt företag? Arbeta med
1. Skär inte i allt

Gå igenom dina kostnader och dela upp dem i nödvändiga, onödiga och goda kostnader.

Fatta snabba beslut om åtgärder. De pengar du tappar på att avvakta tar mycket lång tid att tjäna igen.
2. Bredda utbudet med tjänster

Öka kontakten med befintliga och potentiella kunder. ”Sälj” mindre, fråga och lyssna mer. Arbeta med att få fram kundens verkliga behov och anpassa ditt erbjudande. Hitta gärna kombinationer med samarbetspartners.
3. Marknadsför dig smartare

Marknadsföring handlar om att skapa och vidmakthålla relationer. Därför får du inte försvinna från marknaden i lågkonjunktur. Affärer görs mellan människor. Därför är mötet med kunden viktigare än annars. Inventera kostnadseffektiva alternativ till traditionell marknadsföring.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk