UtbildnPressträff

719 miljoner till vuxenutbildning för att mota kompetensbrist

Det utmanande ekonomiska läget väntas innebära ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden. Regeringen satsar därför 470 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för utbildning av vuxna och ytterligare 249 miljoner kronor för studiestöd.

Vuxna som saknar rätt utbildning behöver tillgång till utbildning för att snabbt komma i arbete. I vårändringsbudgeten tillförs därför regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) 400 miljoner kronor. Dessutom tillförs yrkeshögskolan 70 miljoner kronor. Satsningarna motsvarar cirka 7 400 årsplatser i yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom Komvux (regionalt yrkesvux) under 2023 och 950 årsplatser i yrkeshögskolan under hösten 2023. Då antalet platser ökar satsas också 249 miljoner kronor för studiestöd.

Arbetslösheten är hög samtidigt som många arbetsgivare inte kan hitta rätt kompetens. Att fler skaffar sig yrkeskunskaper är viktigt för både kompetensförsörjningen och för att minska risken att matchningsproblematiken kvarstår.
-Alla som kan arbeta ska arbeta, och för dem som inte kan få ett arbete behövs utbildning, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk