6 tips om uppsägning på grund av arbetsbrist

Vid övertalighet sägs tjänster upp och inte personer. De som sitter på tjänsterna har vid längre anställningstid rätt till personers tjänster med kortare anställningstid i det fall kompetens för tjänsten finns. Det bör noteras att allt som inte har med personliga skäl att göra benämns som arbetsbrist. Det kan röra sig om en omorganisation för att få företaget att gå ännu bättre. Om du till exempel ska öka effektiviteten i företaget kan du behöva dra ned på halvtidstjänsterna till förmån för heltidstjänsterna.

Denna ”ökning” benämns även som arbetsbrist då det är tjänster som ska tas bort och inte personer på grund av personliga skäl. Inför en arbetsbrist är det viktigt att:

  1. Se över vilka tjänster som inte behövs
  2. Gör en turordningslista – kortast anställningstid först ut
  3. Gör en kompetensbedömning för kvarvarande tjänster
  4. Har berörd person som innehar den uppsagda tjänsten, kompetens att ta en tjänst för den anställde med kortare anställningstid.
  5. Finns kollektivavtal kontakta facket för förhandling
  6. Finns inte kollektivavtal ta reda på anställdas facktillhörighet och påkalla förhandling med samtliga fack som personalen tillhör innan förändringen genomförs.

Den som blir föremål för uppsägning kan ha företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten infinner sig när den anställde varit anställd i 12 månader och sträcker sig 9 månader efter sista anställningsdagen. Företrädesrätten innebär att den uppsagde har rätt att först bli tillfrågad vid nyanställningar av tjänster som företaget söker såvida aktuell medarbetare har kompetens för tjänsten. Den uppsagde kan tacka nej till erbjudanden som inte är ”seriösa” till exempel vikariat på en månad. Men tackar den uppsagde nej till ett ”seriöst” erbjudande upphör företrädesrätten att gälla.

Vid minsta osäkerhet kring uppsägning på grund av arbetsbrist kontakta experthjälp inom arbetsrätt!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk