5 tips om hantering av ”besvärliga medarbetare”

Tyvärr händer det då och då att någon medarbetare blir en ”besvärlig person”. De kommer för sent, följer inte arbetsledningens instruktioner, utför inte arbetet på ett tillfredställande sätt med mera. Utöver att det är störande, kan det få negativa spridningseffekter. Trivseln sjunker på arbetsplatsen, andra medarbetare söker sig från företaget, kunder och samarbetspartners lämnar företaget till förmån för dina konkurrenter. Ett sätt att minimera risken för oönskade beteenden är att formulera företagets ”spelregler” i en personalhandbok. Om det ändå händer måste du agera, det kommer troligen inte att upphöra av sig själv.

1. Agera direkt
Reagera snabbt så att det inte kan uppfattas som att man på företaget får bete sig på det sättet. Upprepad sen ankomst, utan reaktion, kan uppfattas som att man får komma för sent, upprepat slarv utan reaktion kan uppfattas som att man får vara slarvig och inte göra sitt bästa och så vidare.

2. Skriftlig dokumentation
Som arbetsgivare måste du omgående ta tag i problemet, kalla in den aktuella personen och meddela att sen ankomst eller slarv inte accepteras på företaget. Dokumentera skriftligen att du medvetandegjort för personen att handlingen inte kan accepteras eller vari arbetstagarens arbetsinsats brister.

3. Varning
Sker ingen bättring inom rimlig tid lämna en skriftlig varning och skicka en kopia till den fackliga organisation som företaget har avtal med. Finns inget kollektivavtal måste kopian skickas till den anställdes fack.

4. Personliga skäl
Sker ingen förbättring efter skriftlig varning kan saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl föreligga, men det är inte säkert.

5. Arbetsrättslig expertis
Innan underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl överlämnas till den anställde, kontakta alltid arbetsrättslig expertis.

Det är lätt hänt att känslorna styr i jobbiga frågor. Förbered dig inför och försök att vara konkret i diskussionen med ”besvärliga medarbetare”.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk