5 tips när försäljningen inte ökar

När konjunkturläget ligger stilla blir många frustrerade. Några väntar på en uppgång, andra väntar på en nedgång. Just ordet ”vänta” är nyckeln, men ”vänta” inte. Tänk istället att när många är passiva finns det större utrymme för de som är aktiva. Se till att du tillhör de aktiva!

1. Analysera din kundlista
Gå igenom vilka kunder du har, kunder du har haft och kunder du vill ha. Potentialen finns där, men du behöver tala om att du finns. Det vanligaste skälet till att en kund byter leverantör är att de känner sig bortglömda.

2. Kontakta dina kunder
Kontakta kunder utan att ha ett säljsyfte. Ta möten som bygger på ”öppna frågor” som får kunden att berätta om sina planer. Det ger dig möjlighet att bli en del av kundens plan. Ju tidigare du är en del av kundens plan, desto mindre vill de byta ut dig.

3. Uppmärksamma hela din bredd
Ofta köper din kund bara en liten del av det du kan erbjuda. Eftersom din kund köper av dig visar det också ett förtroende för dig. Uppmärksamma din kund om hela bredden av dina produkter och tjänster. Då minimerar du risken för att kunden väljer en konkurrent istället.

4. Utbilda kunderna
Kunder vill ofta göra den optimala affären, men deras kunskap om material, tjänsteinnehåll och annat är ofta lägre än din. Ju mer du lär kunden om egenskaper, fördelar och nytta med din lösning, desto större är möjligheten att de efterfrågar mer hos dig.

5. Var på marknaden
För att få affärer behöver du vara på plats. ”Den som inte syns, finns inte”, är ett känt begrepp. Var på mässor, mingel, seminarier och liknande. Antingen hittar du kunder, eller så hittar du ambassadörer för dig.

Gå från passivt till aktivt – föreslå istället för att vänta på beställning!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk