5 tips när du ”sålt för mycket”

Att ”sälja för mycket” kan ha två skilda betydelser. Antingen har ditt företag en stark säljkultur och jagar kunderna, alternativt en starkare orderingång än förväntat som ett resultat av olika aktiviteter. I det senare fallet kan det finnas risk för en oro gällande leveransproblem. Omedvetet hålls försäljningen tillbaka och försäljningen faller. När orderstocken sjunker tar försäljningen fart igen. Det ger ofta en ryckig verksamhet som skapar onödig stress. Ta istället vara på den positiva trenden när ni fått en ovanligt bra orderingång.

1.Planera för en högre volym
Titta i tid på alternativa lösningar för att kunna leverera en större volym. Omdisponering av egna resurser, underleverantörer, tillfälligt anställda eller samarbeten med partners som kan sköta delar av din leverans. Försäljningslyftet kommer när ni har en plan för en ökad volym. Utan plan kommer det sällan av sig självt.

2.Premiera hela laget
Framgångsrik försäljning är nästan alltid ett resultat av ett bra lagarbete. Lyft fram betydelsen av olika personers arbete som lett fram till försäljning och en lyckad leverans. Vänta inte med 5 tips när du ”sålt för mycket”berömmet eller belöningen. Ju närmare prestationen det ligger, desto bättre.

3.Kommunicera framgången
Låt inte framgången bli en väl bevarad hemlighet, utan kommunicera den både internt och externt. Alla vill vara en del av ett framgångsrikt lag, såväl medarbetare som kunder. Känner omvärlden till framgångarna blir det lättare att attrahera fler kunder och locka nya medarbetare.

4.Analysera bakgrunden till framgången och hur ni lyckas igen
Ständig förbättring är en förutsättning för fler framgångar. Analysera vad som ökar försäljningen, titta på vad konkurrenter gjort för att möta er, för en dialog om deras kommande behov och förväntningar.

5. Sätt nya mål
Tillväxt är en drivkraft i sig. Även om ni överträffat tidigare satta mål kan ni inte slå er till ro. Engagera så många som möjligt i formuleringen av nya mål. Ju större delaktighet, desto större sannolikhet att hela laget lyckas igen.


Det är bättre att ha sålt för mycket, än att ha sålt för lite!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk