Underleverantörerna: 2014 blir ett bra år!

131112 Pressmeddelande

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf, sin senaste Underleverantörsbarometer på Elmia Subcontractor. Sifforna ger en synnerligen positiv bild av framtiden.

– Det här är nog den mest glädjande förändringen jag har upplevt. 71 procent av företagen budgeterar för en omsättningssökning för 2014. Motsvarande siffra för ett år sedan var 40 procent. Äntligen delar allt fler samma uppfattning att vi är på väg mot bättre tider, säger Anders Ekdahl, vd Sinf.
Redan under andra halvan av 2013 flaggades det för positiva signaler. Andelen företag som bedömer att man är på väg in i en bättre konjunktur ökar stadigt och när Anders Ekdahl presenterade Underleverantörsbarometern på Elmia Subcontractor idag var han själv förvånad; 63 procent anger att svenska underleverantörer går mot ett starkt 2014. Cirka 11 procentenheter fler än vid mätningen i augusti tidigare i år.
– Det vore skönt om årets Elmia Subcontractor kan bli det avstamp mot en starkare konjunktur som Underleverantörsbarometern indikerar. Marknadsmöjligheterna finns, men den mindre och medelstora industrin behöver en bra marknad för att kunna hantera de närmaste årens stora utmaningar i form av: export, generationsväxling och att locka ungdomar till industrin, säger Anders Ekdahl, vd för Sinf.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det tredje kvartalet som avslutades den 8 november visar bland annat på följande resultat:

* 44 procent av underleverantörerna har ökat omsättningen sedan föregående kvartal. Det andra kvartalet i rad där mer än 40 procent av företagen anger en omsättningsökning.

* 45 procent bedömer att orderingången ökar i kvartal 4 jämfört med det tredje kvartalet 2013, vilket innebär att det är tredje kvartalet i rad där andelen företaget som förväntar en ökning är cirka 45 procent.

* Fler än åtta av tio av företag kommer att behålla sin personalstyrka, ett av tio kommer att anställa.

* Både lönsamheten och produktiviteten har ökat i tredje kvartalet. Det anger fyra av tio företag.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1300 medlemsföretag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk