Var med och påverka!

Nu har du chansen att tycka till om nya LAS som kommer ha stor betydelse för företagen! Sinf kommer som remissinstans sända in ett remissyttrande på Regeringens utredning ”En reformerad arbetsrätt”. I utredningen föreslås bl a ändringar i LAS vad avser saklig grund för uppsägning, visstidsanställningar och turordningsregler. Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget och bjuder in dig till samtal där vi går igenom de föreslagna ändringarna och lyssnar in dina synpunkter. Välkommen 15.00 online via Teams. Anmäl dig på knappen nedan.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk