Sanna_Arnfjorden_Wadström_Sinf

Föredrag: Jakten på rätt kompetens är hård

Sanna Arnfjorden Wadström, vd, håller föredrag på Stockholm Business Expo 2024 på Kistamässan i Stockholm i februari 2024.
Jakten på rätt kompetens är hård – 22 februari kl. 13.00-13.45, Business scen 1

Företagen skriker efter arbetskraft med rätt kompetens. Många upplever extrema svårigheter i att hitta den kompetens som behövs. Enligt Sinfs Underleverantörsbarometer för Q1 2024 uppger 80% av företagen att vi fortsatt befinner oss i en lågkonjunktur och trots det så letar 20% av företagen aktivt efter fler medarbetare men nästan 60% har svårt att hitta rätt kompetens.

Om Sveriges innovationskraft ska växa, eller åtminstone vidhållas, måste företagen få tillgång till den kompetens som krävs. Vilka steg och strategier kan du använda för att skaffa rätt kompetens? Hur kan du använda digitalisering som ett verktyg för kompetensförsörjning? Sanna Arnfjorden Wadström, VD på Sinf ger dig verktyg att komma framåt.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk