Smart Automation - öka effektiviteten med rätt automationsnivå

Välkommen till ett webinarium om smart automation

Först presenteras boken Smart automation – metoder för slutmontering av författarna Åsa Fast-Berglund, biträdande professor inom smart automation i produktionssystem på Chalmers tekniska högskola samt Sandra Mattsson, forskare och doktor inom produktionssystem på Research Institutes of Sweden.

Därefter inleds ett panelsamtal med:

Sanna Arnfjorden Wadström, VD för arbetsgivarorganisationen Sinf
Pierre Johansson, Technology Transformation Manager på Volvo Group
Greta Braun, doktorand på Chalmers

Vi kommer att diskutera hur företag, små och stora, kan komma igång med att hitta rätt automationsnivå, vilka metoder som kan användas och varför det är så viktigt med automatisering. Diskussionen modereras av Jens Fredholm, förläggare Studenlitteratur.

BOKEN SMART AUTOMATION (finns även på engelska och som e-bok) – metoder för slutmontering består av en praktiskt inriktad del där sju olika metoder för utformning eller förbättring för produktionssystem. Boken innehåller också en teoretisk del som underbygger den första. Målgruppen är studenter eller yrkesverksamma inom produktionsteknik, maskinteknik, mekatronik, design och industriell ekonomi och lämpar sig väl för yrkesutbildningar, t.ex. produktionstekniker.

– Vi jobbar nästan uteslutande med tillämpad forskning och jag såg att det fattades metoder för att göra en bra helhetsbedömning av automationsval när den kombineras med människan. Min drivkraft är att svensk industri ska automatisera mer, men smartare, och ha människan som primärt fokus och optimera automationen efter människan och inte människan efter automationen. Jag utbildar studenter och industrin i metoder för att komma dit,

– Jag drivs av att ta reda på hur hjärnan fungerar och hur man kan bygga teknik som är så användbar som möjligt utifrån hur hjärnan tolkar och tar in fakta, avslutar Sandra.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk