Groth

Öka bolagsvärdet med immateriella tillgångar

Mathias Loqvist, Head of Patent Department, och Mats Lundberg, vd och specialist varumärke, design och upphovsrätt, båda från Groth & Co, kommer bland annat att berätta om hur man kan öka värdet på ett bolag med IP. Vad man kan skydda och hur man på bästa sätt kan skydda sina immateriella tillgångar.

Värd är Jennie Nilsson, Chefsjurist för bolagsjuridiken på Sinf.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk