Almedalen_panel

Vi tar era frågor till Almedalen

Sinf på Almedalsveckan i samarbete med Open Source

Datum: 30 juni 2023

Tid: 13.00-13.45

Plats: Skeppsbron 24, Björkanderska magasinet, sammanträdesrummet över gården

Föredrag med efterföljande paneldiskussion som modereras av Sinfs VD, Sanna Arnfjorden Wadström.

Nulägesanalys för Framtidens företagande
Företagen står just nu inför enorma omställningar och utmaningar med behov av ny teknik, AI och samtidigt den rådande kompetensbristen. Det krävs stora investeringar och företagen behöver kapital samt rätt arbetskraft. Hur hjälper vi SME-företagen att skapa de bästa förutsättningarna framåt?

De små och medelstora företagen har under lång tid haft stora utmaningar med kompetensbrist och även drabbats hårt av komponentbrist och leveransproblem. Just nu uppger 17% av underleverantörerna att de kommer att drabbas av likviditetsproblem under 2023. Många företag saknar kapital och resurser för de investeringar som krävs för att ställa om. Dessutom har 2 av 5 företag en företagsledare i pensionsåldern, vilket innebär enorma omställningar i närtid för stora delar av Sveriges näringsliv. Samtidigt som elfrågan är ett stort bekymmer för företagen så ökar även kraven på hållbarhet. Hur löser vi detta och hur kan vi hjälpa SME-företagen framåt?

Sanna Arnfjorden Wadström, VD för arbetsgivarorganisationen Sinf
Sanna är en entusiastisk förändringsledare och föreläsare som inspirerar och hjälper företagen in i framtidens företagande. Hon har över 30 års erfarenhet av företagande varav 15 år i VD-roller där hon byggt om och moderniserat verksamheterna. Utöver detta har Sanna ett flertal bolagsstyrelseengagemang bland annat i styrelser som Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Betaltider.se. Hon är en van rådgivare såväl till instanser som Tillväxtverket som till företag i förändring.

Hillar Loor, grundare & senior partner
Hillar Loor grundade imCode Partner AB 1998. Företaget är idag en föregångare inom öppna lösningar för bibliotek. imCode Partner AB fokuserar på att underlätta och möjliggöra digital delaktighet, främst inom offentlig sektor.  Hillar är också en av 3 grundare av branschorganisationen Open Source Sweden.

Petra Karmteg, COO för DNB Sverige samt Ordförande Diversity Charter Sweden
Petra Karmteg är en erfaren ledare med 20 års ledarerfarenhet från bank, försäkring, logistik, myndigheter, telekom med mera. Hon har lång erfarenhet av framgångsrika förändringsinitiativ där implementering av strategier har bidragit till enkelhet, ökad lönsamhet, ökad tillväxt samt ökat engagemang från medarbetarna. Under sin karriär har arbetat med mångfalds- och inkluderingsfrågor och utsågs nyligen till ordförande för den ideella föreningen Diversity Charter Sweden.

Juliana Perez Falke, Chef för ägarstyrning Almi
Juliana Perez Falke har haft ett antal ledande positioner inom Almi koncernen, bland annat som VD i Almi Gotland samt Nationell kund och affärschef.

Arman Teimouri, Head of Public Affairs, Embracer Group AB

 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk