jenniedanpeter

När motparten är under rekonstruktion eller i konkurs – vad gäller?

Tillsammans med Peter Eriksson och Dan Bengtsson från Advokatfirman Carler går Sinfs jurist Jennie Nilsson igenom frågor som:

  • Vad händer med avtalen när motparten är under rekonstruktion eller i konkurs?

  • Gäller klausuler om hävningsrätt vid motpartens konkurs?

  • Gäller återtagandeförbehåll och hur fungerar leverantörens stoppningsrätt?.

  • Har motparten rätt att kräva att avtalet fullgörs, trots rekonstruktion eller konkurs?

  • Rätt till kvittning i rekonstruktion och konkurs

    Webbinariet är kostnadsfritt och startar 10.00. Välkommen. 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk