Concept,Of,Unlock,Your,Potential.,Person,Hand,With,Key,To

Frigör potentialen i din ledningsgrupp

Behöver din ledningsgrupp ny energi? Har ni fastnat i gamla hjulspår? Om du svarar ja på frågorna, då är detta webinarium något för dig!

Ledningsgruppers utformning kan se väldigt olika ut, men deras betydelse kan inte nog betonas och är bland de viktigaste framgångsfaktorerna för företaget och verksamheten. De övergripande uppgifterna för en ledningsgrupp är de samma oberoende av bransch eller på vilken nivå ledningsgruppen verkar på genom att utgöra en samlande kraft för effektiv ledning och styrning.

En återkommande utmaning för många VDar och verksamhetsansvariga är att frigöra ledningsgruppens potential då ledningsgruppen kan sakna ett tydligt och accepterat uppdrag, fastnar i gamla arbetsformer eller i operativa bråttomfrågor.

Du som ledningsgruppens formelle ledare behöver skapa förutsättningar för att ledningsgruppen kan utföra uppdraget, men ansvaret delas av alla i ledningsgruppen för att arbetet ska bli framgångsrikt över tid.

Du får i webbinariet inspiration, vägledning och konkreta tips kring hur du kan ta temperaturen på din ledningsgrupp idag och hur ni under din ledning gemensamt kan utvecklas till ett högpresterande team som både leder dagens verksamhet och tar till vara på morgondagens möjligheter!

Webbinariet leds av vår samarbetspartner Stoagroup.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk