Christian Jansson

Företagsrevitalisering - Skapa tillväxt i äldre företag

Webbinarium den 8 mars 2023 kl 10.00-11.00

Christian Jansson är Ek.Dr. och forskare på Institutionen för Handel och företagande på Högskolan i Skövde. Han har de senaste 7 åren arbetat med projektet Företagsrevitalisering. Företagsrevitalisering handlar om att förstå vad som gör att stabila företag går in i nya tillväxtfaser.

Sammanlagt har de intervjuat närmare 200 företagsledare i Skaraborg/Sjuhärad som lett sina bolag genom revitaliseringar. Det har gjort att de har kunnat identifiera olika katalysatorer som möjliggör att stabila företag går in i nya tillväxtfaser. De har också genom statistik från SCB kunnat visa på att hela 35 % av alla nya arbetstillfällen i gruppen små- och medelstora företag i Sjuhärad sedan år 2000 skapats av att företag revitaliseras.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk