avtal 2023-1

Workshop om avtalsrörelsen!

– för arbetsgivare som har Industriavtalet (Sinf – IF Metall)

Varmt välkommen den 30 november på Sinfs digitala workshop om 2023 års avtalsrörelse. Workshopen hålls via Teams mellan 10.00 – 12.00.

Under 2023 kommer arbetsmarknadens parter att förhandla om löner och arbetsvillkor för 2,2 miljoner löntagare i 450 kollektivavtal. Merparten av avtalen löper ut den 31 mars 2023 och det är då det så kallade märket sätts av industrins parter (teknikarbetsgivarna samt LO och PTK) som är normerande för övriga kollektivavtalsförhandlingar. Sinfs kollektivavtal med IF Metall, det så kallade industriavtalet, löper ut den 31 maj.

Som en inledning till avtalsrörelsen bjuds Sinfs medlemmar som omfattas av Industriavtalet till en workshop. Vi inleder med att gå igenom förutsättningarna för avtalsrörelsen och vi diskutera därefter vilka frågor ni som arbetsgivare tycker Sinf ska driva i förhandlingarna. Vi kommer också att utse vilka som ska sitta i Sinfs avtalsdelegation.

Workshopen leds av Magnus Lindström, Chefsförhandlare på Sinf.

Varmt välkommen med dina frågor, funderingar och önskemål!

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk