Grundläggande arbetsrätt - Inriktning mot Industriavtalet

Fredag 25 september, 10:00-16:00 i Stockholm

En genomgång av centrala delar inom arbetsrätten med fokus på Industriavtalet mellan Sinf och IF Metall. Många av våra medlemmar har tecknat detta fåordiga kollektivavtal vars innehåll ibland kan vara svårtolkat. Därför har vi satt ihop denna utbildning, där vi fokuserar på de delar av arbetsrätten utifrån avtalet som vi upplever att vi får mest frågor om, och klargör dess innehåll.

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Ingång och avslut av anställning
  • Arbetstidsförkortning
  • Löner och tillägg
  • OB och förskjuten arbetstid
  • Skiftformer
  • Skyddskläder
  • Förstadagsintyg m.m.
  • Fackets ställning på arbetsplatsen

Eftersom detta är en relativt ny utbildning får ni gärna komma med egna frågor på delar ni särskilt vill belysa.

Program

09:45 Kaffe och registrering
10:00 Start Arbetsrätt/Industriavtalet
12:00 Lunch
13:00 Fortsättning Arbetsrätt/Industriavtalet
16:00 Avslut

Plats
Näringspunkten, Fleminggatan 7, Stockholm

Pris
Medlem 2995 kr (ex moms)
Ej medlem 5995 kr (ex moms)

Anmälan 
Anmäl dig till kursen senast fredagen den 18 september. Till anmälan>

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk