Whistleblower,Protection,Law,And,Freedom,Of,Information,Legislation,Conceptual,Idea

Är er verksamhet redo för den nya visselblåsarlagen?

Ny lag om visselblåsarfunktion för verksamheter träder i kraft 17 december 2021. Lagen ska göra det tydligare för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa på ett företag och omfatta alla som är verksamma inom företaget och inte enbart anställda som idag. Lagen ska gälla för alla arbetsgivare som har 50 eller fler anställda och innebär ett krav på arbetsgivaren att företaget har en intern rapporteringskanal för visselblåsning.

Lagen kommer införas i tre steg och gälla inom offentlig sektor redan nu i december. För privata arbetsgivare med 250 eller fler anställda gäller lagen från och med 1 juli 2022 och för den privata arbetsgivaren med 50-249 anställda börjar lagen gälla 1 december 2023.

Den nya lagen innebär en del nya rutiner och administrativt arbete för arbetsgivaren. Det måste finnas en visselblåsarpolicy som beskriver hur er visselblåsarfunktion ser ut. Alla i verksamheten ska veta hur man gör när man visslar. Sedan behöver det finnas en funktion som reder ut visselblåsarärenden och någon ansvarig som kan ta kontakten med visselblåsaren. Vid en anmälan ska det upprättas en rapport till styrelsen och ägarna, bolaget ska sedan i en bolagsstyrningsrapport redovisa antalet anmälningar och visslingar som mottagits i verksamheten och även ange för vad som hänt med ärendet.

Vill ni har mer information om den nya visselblåsarlagen och hur ert företag praktiskt bör hantera de nya rutinerna? Missa inte vårt webbinarie 7 december 10.00 – Anmäl redan nu

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk