Affärsmöjligheter för svenska förtag i Afrika

Emil Uddhammar och Peter Stein presenterar sin nyutkomna bok och samtalar med företagen vid ett frukostseminarium som arrangeras av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Afrika söder om Sahara har flera snabbväxande ekonomier som erbjuder svenska företag nya affärsmöjligheter. Hur är det att vara företagare i Afrika? Vilka är framgångsstrategierna, riskerna och fallgroparna?

I boken berättas om svenska företag i Afrika från 1600-talet och framåt. Författarna belyser Afrikas ekonomiska möjligheter, men också problem som korruption och politiska risker.

Medverkar gör även:
Oscar Alsén, Medgrundare och VD, Smiling Group
Lina Jorheden, Ansvarig elektrifieringsprogram, Epiroc
Christine Nkulikiyinka, Rwandas ambassadör i Sverige
Ulf Pehrsson, VP Government & Industry Relations at Ericsson samt Ordförande Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.
Inger Ultvedt, F.d. chef handelsfrämjandet med Afrika på UD och ambassadör

Moderator: Åsa Jarskog, Ordförande i Svensk-Afrikanska Handelskammaren

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat.

När: 1 oktober 2019
Tid: 08.30 – 10.00 (frukost serveras fr. kl. 08.00)
Var: Näringslivets Hus, lokal Gotland
Arrangör: Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Till anmälan>

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk