sannaelektronik

Advanced engineering 2023

Mässa den 19-20 april 2023

Prioritet Serneke Arena i Göteborg

En fullspäckad 2-dagarsmässa tillägnad produktutvecklingen och inköp inom tillverkande industri. Industrisverige välkomnas återigen till Göteborg och denna gång till Prioritet Serneke Arena. Advanced Engineering är en nischad mötesplats, helt ensam i sitt slag och är mötesplatsen för alla som utvecklar nya och befintliga produkter, allt från design och koncept till rätt material, komponenter och elektronik.

Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf, ger dig senaste Underleverantörsbarometern den 19 april kl 10.00-10.30. Uppdatera dig kring konjunkturläget och få konkreta siffror över hur underleverantörerna mår. Vad kämpar företagen mest med under kristider, hur går det för Elektronikbranschen och underleverantörerna?
Sinf tar varje kvartal tempen på små och medelstora företag i underleverantörsindustrin med undersökningen Underleverantörsbarometern och har levererat siffror sedan 2007.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk