employee-sinf-5

Patrick Gustavsson

Bolagsjurist

Kontakta mig i frågor om: arbetsrätt, kollektivavtal och avtalsrätt. Branschansvarig för: Sinf Elektronik

Vårt team

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk