Vi hjälper dig med ägarskifte

Få hjälp med ägarskiften

Ägarskifte i familj (Digitalt stöd)

 • Telefonavstämning inför uppstartsmötet
 • Uppstart – Digitalt möte med hela familjen. Alla samlas och drar nuläge.
 • Enskilt digitalt samtal med varje familjemedlem – Vi genomför enskilda samtal med samtliga familjemedlemmar och avslutar med ett möte gemensamt med hela familjen. Vi letar fram och lyfter möjligheterna hos just ert företag och er familj.
 • Summering digitalt läge utgångläge – Vi lyfter era styrkor och tillvaratar dem i generationsskiftet, vägleder och stöttar utifrån just era behov. Mötet mynnar ut i en handlingsplan.
 • Telefonavstämning
 • Uppföljning eller jurist utifrån behov – Mötet mynnar ut i en handlingsplan.

Juristen jobbar vidare enligt punkterna nedan 1-4. I detta fall finns vi som stöd för såväl köpare som säljare. Ytterligare expertkonsultationer kan köpas till förmånligt pris. Vi vägleder er genom processen med hjälp av avstämningar per telefon med våra jurister eller andra experter.

Omfattning: Löpande insatser i 12 månader. Bindningstid 1 år
Medlem: 2995 kr/månad
Ej medlem: 5990 kr/månad

Få hjälp med ägarskiften

Ägarskifte säljare (Digitalt stöd)

 • Uppstartsmöte och tidsplanering
  Uppstartsmöte där vi går igenom verksamhetens historik och framtid. Vad avses att köpas? Vi ser över verksamheten och hur vi kan göra en värdering, finns anställda och finns en potentiell köpare. Hur vill säljaren överlåta verksamheten och vad behöver göras före överlåtelsen? Finns planering om upprustning, utdelning, etc. Vi gör en handlingsplan och förbereder för företagsgranskning och eventuellt köp.
 • Juridiskt stöd, värdering av företag, avtalsstöd tex sekretess förbindelse/letter of intent/avsiktsförklaring
  Finns en potentiell köparen som känns bra, vi ser över förutsättningarna för överlåtelsen i enlighet med den eventuell handlingsplanen. Hur ser värderingen av bolaget ut? Vilka krav finns från köparen och vilka krav har säljaren? Hur kan köparen bäst få tillgång till en genomsyn av verksamheten, vi upprättar ett avtal om avsiktsförklaring, som inte binder till köpet men gäller för sekretess och fortsatta samtal.  Har något problem eller några frågor dykt upp från köparen eller säljaren. Vi ger stöd och hjälp genom hela företagsgranskningen tills parterna når en överenskommelse.
 • Avtal för företagsöverlåtelsen
  Börjar parterna vara överens om att diskutera ett köp, då är det många frågor att behandla i avtal för överlåtelsen. I slutförhandlingen når ni överenskommelse om pris och villkor och vi bistår med stöd och som rådgivare. Vi hjälper till med avtalen för nu är det viktigt att allt ni kommit överens om faller på plats. Vi reglerar hur köpet ska gå till, tillträde, garantier, ansvarsfriheter, anställningsavtal, särskilda överenskommelser, viten och tvister bl a.

Paketpris medlem: 9995 kr
Paketpris ej medlem: 19990 kr
I priset ingår 10 juristtimmar och önskas ytterligare stöd 1500 kr/h medlem (2990 kr/h ej medlem)

Få hjälp med ägarskiften

Ägarskiftesstöd Köpare (Digitalt)

 • Uppstartsmöte och tidsplanering
  Uppstartsmöte där vi går igenom verksamhetens historik och framtid. Vad avses att köpas? Hela verksamheten eller inkråmet? Vi ser över verksamheten och hur vi kan göra en värdering. Hur vill säljaren överlåta verksamheten och vad behöver göras före överlåtelsen? Finns planering om upprustning, utdelning. Etc. Vi gör en handlingsplan och förbereder för företagsgranskning och eventuellt köp.
 • Juridiskt stöd, värdering av företaget, avtalsstöd tex sekretessförbindelse/letter of intent/avsiktsförklaring/Due Dilligence 
  Hur ser värderingen av bolaget ut? Vilka krav finns från säljaren och vilka krav har köparen? Hur kan köparen bäst få tillgång till en genomsyn av verksamheten, vi upprättar ett avtal om avsiktsförklaring, som inte binder till köpet men gäller för sekretess och fortsatta samtal. Vi planerar för en företagsgranskning/Due Dilligence och vad som behöver synas. Har något problem eller några frågor dykt upp från köparen eller säljaren. Vi ger stöd och hjälp genom hela företagsgranskningen tills parterna når en överenskommelse.
 •  Avtal för företagsöverlåtelsen
  Är företagsköp intressant? I slutförhandlingen når ni överenskommelse om pris och villkor och vi bistår med stöd och rådgivning i processen. Det är sedan många frågor att behandla i avtalen för företagsöverlåtelsen.  Vi hjälper till med avtalen för nu är det viktigt att allt ni kommit överens om faller på plats. I avtalet regleras hur köpet ska gå till, tillträde, garantier, ansvarsfriheter, eventuella anställningsavtal, särskilda överenskommelser, viten och tvister bl a.
 •  När köpet är klart och överlåtelsen gjord 
  Då genomförs en informationsspridning om detta och företaget granskas en gång till för slutkontroll av riktigheten. Vad behöver ni nu? Vi stämmer av och gör en planering för eventuella behov. Finns aktieägaravtal, ägardirektiv, behov av affärsutveckling, samarbeten, nya kunder, leveransvillkor, eller önskas mentorskap i ditt företagsägande. Vi finner lösningarna tillsammans.

Paketpris medlem: 9995 kr
Paketpris ej medlem: 19990 kr
I priset ingår 10 juristtimmar och önskas ytterligare stöd 1500 kr/h medlem (2990 kr/h ej medlem)

Räkna ut kostnaden för ett medlemskap

Beskrivning
Avgift
Pris / år
Antal anställda
 
x 999 kr
0 kr / år
Årsomsättning (omsatta miljoner)
 
x 229 kr / omsatt miljon
0 kr / år
Totalsumma serviceavgift (per år)
3999 kr / år
Medlemsavgift: 990 kr tillkommer
* Alla avgifter avrundas uppåt till närmaste 999-tal
 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk