Stressed,Businesswoman,Practicing,Yoga,At,Stressful,Work,,Executive,Woman,Boss

Systematiskt arbetsmiljöarbete och det praktiska arbetet

Höstens tidpunkt för vår efterfrågade arbetsmiljöutbildning

Kursen kommer hållas en heldag den 28 september i Stockholm och vänder sig till dig som är chef, arbetsledare, skyddsombud eller arbetare som i sin yrkesroll har behov av utbildningen.

Vi går igenom:

  • föreskrifterna SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) som är grundläggande för hela arbetsmiljöarbetet
  • hur man bedömer risker och medverkar till att åtgärda dem för att uppnå en god arbetsmiljö
  • vikten av att arbeta med arbetsmiljö kontinuerligt, samt om böter och sanktioner
  • skyddsombudets roll, dennes skyldigheter och rättigheter samt vad skyddsstopp innebär
  • hur det praktiska arbetet stegvis kan växa fram genom samverkan på arbetsplatsen

Kursen börjar kl. 9.00 och slutar 16.30 och alla deltagare får kursmaterial, fika och lunch samt intyg på genomförd utbildning. Medlemspris per deltagare är 3 099 kr exkl moms. Det finns ett begränsat antal platser. Pris för icke medlem 6 200 kr exkl moms.

Har du frågor om kursen kontakta kursansvarig Jennie Nilsson.

Anmäl dig direkt via länken! Anmälan är bindande.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk