industriavtalet 900x506

Nya Industriavtalet

Under våren 2020 omförhandlas Industriavtalet. Under utbildningen ”Nya Industriavtalet” går vi igenom avtalets historik och dess innehåll, vi jämför Industriavtalet och andra relevanta avtal och vi går igenom förändringar i avtalet som förhandlas fram under 2020. Det kommer finnas goda förutsättningar att lyfta egna frågor och innehållet kommer att anpassas utifrån utfallet och diskussionerna under de kommande förhandlingarna.

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Ingång och avslut av anställning
  • Arbetstidsförkortning
  • Löner och tillägg
  • OB och förskjuten arbetstid
  • Skiftformer
  • Skyddskläder
  • Förstadagsintyg m.m.

Program

09:45 Kaffe och registrering
10:00 Start Nya Industriavtalet
12:00 Lunch
13:00 Fortsättning Nya Industriavtalet
16:00 Avslut

Plats
Elmia, Elmiavägen 15, Jönköping

Pris
Medlem 2995 kr (ex moms)
Ej medlem 5995 kr (ex moms)

Anmälan 
Anmäl dig till kursen senast torsdagen den 28 maj. Till anmälan>

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk