Magnus Lindström

Bli bättre på arbetsrätt

Kursen kommer att hållas den 29 september i Stockholm och vänder sig till dig hanterar personal i din yrkesroll. Det är viktigt att ha en överblick över de arbetsrättsliga reglerna. Denna kurs ger dig den praktiska kunskapen som behövs för att undvika dyra misstag. Vår chefsförhandlare Magnus Lindström ger dig en grundlig introduktion.

Vid kurstillfället får du lära dig:

  • Anställningsformer
  • Tecknande och hantering av kollektivavtal
  • Grundläggande skyldigheter och rättigheter inom anställningen
  • Hantering av svårare personalfrågor, såsom exempelvis misskötsamhet
  • Ledighet (såsom semesterregler och föräldraledighet)
  • Avslut av anställning
  • Sjukdom och rehabiliteringsansvar
  • Diskriminering och kränkningar

Vi går igenom materialet, löser case och diskuterar rättsfall. Det finns även möjlighet att ta med dina egna konkreta utmaningar som du kan lyfta i gruppen.

Kursen börjar kl. 10.00 och slutar 15.00 och alla deltagare får kursmaterial, fika och lunch samt intyg på genomförd utbildning. Medlemspris per deltagare är 3 099 kr exkl moms. Det finns ett begränsat antal platser. Pris för icke medlem 6 200 kr exkl moms.

Har du frågor om kursen kontakta kursansvarig Magnus Lindström.

Anmäl dig direkt via länken! Anmälan är bindande.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk