avtalsrätt 900x506

Kurs i avtalsrätt

Risker, tolkning, allmänna leveransvillkor, förhandlingsteknik

I det dagliga arbetet är juridiska frågor en naturlig del av vardagen för de allra flesta. Avtal ingås med kunder, leverantörer, anställda, partners, ägare och i många andra situationer. I de flesta fall kommer de juridiska aspekterna av avtalen upp till diskussion. Men chanserna att påverka åtaganden och minska riskerna i verksamheterna är många.

Under denna utbildning går vi igenom hur man ingår, förvaltar och avslutar avtal och skapar förutsättningar för att bättre kunna förstå vad avtalet innebär.

Vi kommer bla. avhandla:

  • Avtalsrättens grund – Hur ingås avtal, vad innebär avtalet och hur följer man ett avtal?
  • Tolkning – Avtal kan vara en handskakning eller ett mångsidigt avtal på engelska. Vad är skillnaderna och hur ska man veta vad man har kommit överens om?
  • Allmänna leveransvillkor – I de flesta branscher finns allmänna villkor som reglerar affärer inom branschen. Vilka ska man använda och vad innebär allmänna leveransvillkor.
  • Förhandlingsteknik – Det finns vedertagna tekniker för förhandling. Den som känner till teknikerna har bättre förutsättningar att få till avtalsvillkor som återspeglar behoven.

Program

09:45 Kaffe och registrering
10:00 Start avtalsrätt
12:00 Lunch
13:00 Fortsättning avtalsrätt
16:00 Avslut

Plats
Näringspunkten, Fleminggatan 7, Stockholm

När
Torsdag den 13 februari 2020

Pris
Medlem 2995 kr (ex moms)
Ej medlem 5995 kr (ex moms)

Anmälan 
Anmäl dig till kursen senast torsdagen den 6 februari. Till anmälan>

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk