arbetsmiljö900x506

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Tisdag 20 oktober 2020, 9:00-13:00 i Stockholm

Känns det svårt och lite oorganiserat?
Vi är nog alla överens om att ingen ska behöva bli sjuk eller komma till skada på grund av sitt arbete. Att ha en god arbetsmiljö är en angelägenhet både för de anställda och arbetsgivaren, som har en skyldighet att uppnå en så tillfredsställande arbetsmiljö som möjligt för de som arbetar på företaget. Arbetsmiljöarbetet ska ingå i den naturliga verksamheten där arbetaren ska få komma till tals och arbetsgivaren kontinuerligt undersöker, genomför åtgärder och följer upp verksamheten. Det här behöver absolut inte vara krångligt Men vad är då en tillfredsställande arbetsmiljö och hur vet man om man har det eller inte?
Hur arbetar man för att nå en god arbetsmiljö om man inte har det, och hur underhåller man den goda miljön som man kanske redan har? Det är precis det som är systematiskt arbetsmiljöarbete – att kontinuerligt kontrollera och åtgärda negativa faktorer så den goda arbetsmiljön behålls.

Nu kör vi ett personligt stöd i liten coronaanpassad grupp i Systematisk arbetsmiljöarbete i Stockholm 20 oktober. 

  • Vi går igenom grunderna i lagstiftningen för det systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Vi arbetar tillsammans fram ert praktiska arbete med handlingsplaner, föreskrifter och policydokument. Här får du handgripligt stöd.

Det personliga stödet och diskussionen i den lilla gruppen ger en bra grund och verktyg för att komma igång med ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete på era arbetsplatser. Efteråt görs en personlig återkoppling från vår jurist till dig som deltagare om ert arbete på just er arbetsplats.

Plats
Näringspunkten, Fleminggatan 7, Stockholm

Pris
Medlem 2 995 kr (ex moms)
Ej medlem 5 995 kr (ex moms)

Anmälan 
Anmäl dig senast tisdagen den 13 oktober. Till anmälan>

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk