arbetsmiljö900x506

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Tisdag 20 oktober 2020, 9:00-13:00 i Stockholm

Reglerna om SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) innebär höga krav på dig som arbetsgivare. Du ska undersöka, genomföra och följa upp verksamhetens risker för att förebygga olyckor och ohälsa. Under dagen går vi igenom reglerna grundligt, samt ger tips och vägledning kring hur du konkret ska hantera din organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Programpunkter
  • Arbetsmiljölagen
  • AFS 2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • Vad är egentligen social respektive organisatorisk arbetsmiljö – begrepp som är centrala i AFS 2015:4?
  • Vilket ansvar har de anställda för att bidra till en god arbetsmiljö?
  • Vad kan du som arbetsgivare göra, rent konkret, för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen?
  • Arbetsskador
  • Sinfs mallar och verktyg
  • Inför arbetsmiljöinspektion
  • Böter, straff och sanktionsavgifter
Program

08:45 Kaffe och registrering
09:00 Start arbetsmiljöarbete
11:00 Paus
11.30 Fortsättning arbetsmiljöarbete
13.00 Avslut

Plats
Näringspunkten, Fleminggatan 7, Stockholm

Pris
Medlem 2 995 kr (ex moms)
Ej medlem 5 995 kr (ex moms)

Anmälan 
Anmäl dig till kursen senast tisdagen den 13 oktober. Till anmälan>

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk