arbetsmiljö900x506

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Torsdag 3 december 2020, 9:00-13:00 i Jönköping

Reglerna om SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) innebär höga krav på dig som arbetsgivare. Du ska undersöka, genomföra och följa upp verksamhetens risker för att förebygga olyckor och ohälsa. Under dagen går vi igenom reglerna grundligt, samt ger tips och vägledning kring hur du konkret ska hantera din organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Programpunkter
  • Arbetsmiljölagen
  • AFS 2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • Vad är egentligen social respektive organisatorisk arbetsmiljö – begrepp som är centrala i AFS 2015:4?
  • Vilket ansvar har de anställda för att bidra till en god arbetsmiljö?
  • Vad kan du som arbetsgivare göra, rent konkret, för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen?
  • Arbetsskador
  • Sinfs mallar och verktyg
  • Inför arbetsmiljöinspektion
  • Böter, straff och sanktionsavgifter
Program

08:45 Kaffe och registrering
09:00 Start arbetsmiljöarbete
11:00 Paus
11.30 Fortsättning arbetsmiljöarbete
13.00 Avslut

Plats
Jönköping (lokal meddelas senare)

Pris
Medlem 2 995 kr (ex moms)
Ej medlem 5 995 kr (ex moms)

Anmälan
Anmäl dig till kursen senast torsdagen den 26 november. Till anmälan>

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk