id-kapning

Är mitt företag i behov av en tilläggsförsäkring?

I samarbete med SÄKRA hålls detta webbinarie den 16 februari för att gå igenom nedanstående försäkringar.

VD & Ansvarsförsäkring

Företagsledningen bär ansvaret för att företaget drivs på ett korrekt sätt. Detta innebär ett personligt ansvar och risker för den privata ekonomin vid eventuella fel och försummelser. Säkra Secure VDS ger ett skydd till företagsledningen då krav riktas mot dem, oavsett om kraven är helt eller delvist berättigade eller skulle visa sig vara fullständigt grundlösa.

Cyber

I dag betraktas cyberattacker som ett av de största hoten ett företag kan råka ut för. Ett cyberbrott kan få kostsamma följder och drabbar såväl stora koncerner som mindre företag. Säkra Secure Cyber tar sikte på den riskexponering för cyberbrott företagare utsätter sig för vid användning av datorer, molntjänster och mobil teknik i sin verksamhet.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk